System DMS został rozszerzony o funkcjonalność, która umożliwia odgórne zarządzania cenami sprzedaży materiałów na magazynie i na serwisie oraz cenami robocizny i usług na serwisie.

 

Zarządzanie cenami polega na zdefiniowania minimalnej marży oraz maksymalnego rabatu dla użytkowników systemu DMS.

 

Poziomy rabatów udzielane przez pracowników

 

Osoba zarządzająca ma możliwość zdefiniowania dla poszczególnych użytkowników różnych poziomów marży oraz rabatowania (np. sprzedawca do 15% kierownik do 25% itp.).

 

Użytkownik, dla którego zdefiniowano wartości maksymalnych rabatów oraz minimalnej marży nie będzie miał możliwości zatwierdzenia dokumentu wydania z magazynu, czy też wyceny serwisowej bez autoryzacji przykładowo kierownika, który będzie miał zdefiniowane wyższe poziomy.

 

Zasadę działania nowy funkcjonalności obrazują dwa poniższe filmy.

 

1. Definiowanie progów rabatowanie w Magazynie części - Administracja

 

  

2. Definiowanie progów rabatowanie w Serwisie - Administracja

 

 


-