filmy prezentujące przyjęcie pojazdu do serwisu na aplikacji mobilnej mDMS Service i współpraca z systemem DMS JBR

 

filmy prezentujące obsługę centrali telefonicznej Slican

 

filmy prezentujące obsługę giełdy części

 

filmy prezentujące obsługę czytników kodów magazynie części i module Rejestrator Czasu Pracy (RCP)

 

filmy prezentujące obsługę czytników kodów Aztec do rozkodowania danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

 

filmy dotyczące definiowania progów rabatów w systemie DMS

 

filmy dotyczące wysyłania wiadomości tekstowych SMS z systemu DMS

 

pozostałe filmy prezentujące obsługę modułów Serwis i Magazyn w systemie DMS JBR