Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu - outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.

 

Sukces projektu można mierzyć różnymi miarami. Dla jednych Klientów kluczowe są zagadnienia związane z redukcją kosztów i korzyściami finansowymi, dla innych równie istotne mogą się okazać takie wskaźniki, jak dostępność systemów informatycznych, czas reakcji dostawcy w sytuacjach awaryjnych, satysfakcja pracowników i Klientów, czy też możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Przyjęte miary powinny być adekwatne do biznesowych priorytetów Klienta. Poniżej przedstawiamy kilka "uniwersalnych" korzyści wynikających z zastosowania outsourcingu:

 • możliwość wykorzystania outsourcingu jako metody na reorganizację przedsiębiorstwa
 • pełna przewidywalność i redukcja kosztów w obrębie IT
 • możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działania firmy
 • wzrost wydajności, efektywności i stabilności działania środowiska informatycznego, m.in. dzięki standaryzacji procedur i procesów IT
 • zmniejszenie ryzyka poprzez jego współdzielenie z outsourcerem - m.in. odpowiedzialność materialna outsourcera za błędy i działania niezgodne z kontraktem
 • szybki dostęp do wysokiej klasy specjalistów oraz wiedzy technologicznej, bez konieczności zatrudniania i szkolenia własnych pracowników

 

Usługi outsourcingowe obejmują:

 • Budowę, rozbudowę sieci komputerowych,
 • Administrację sieciami komputerowymi,
 • Nadzór nad sprawnym, bezawaryjnym i wydajnym funkcjonowaniem systemu komputerowego oraz sieci komputerowej, 
 • Nadzór nad kartami gwarancyjnymi i utrzymaniem legalności oprogramowania w firmie, 
 • Usuwanie problemów związanych z bieżącym użytkowaniem sprzętu komputerowego, wykonywanie czynności administracyjnych w odniesieniu do urządzeń objętych umową, 
 • Instalację oprogramowania i podzespołów, 
 • Optymalizację pracy komputerów, 
 • Profilaktykę antywirusową - aktualizacja programów antywirusowych, usuwanie wirusów, 
 • Archiwizacje danych - niezbędna do przywrócenia poprawności działania pracy w Państwa firmie po ewentualnej awarii systemu komputerowego,
 • Doradztwo w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania, 
 • Dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych określonych odrębnymi zleceniami, 
 • Czynności związane z realizacją gwarancji i rękojmi na urządzenia i podzespoły dostarczone i zarządzane w ramach umowy, 
 • Zarządzanie infrastrukturą internetową, wspierającą procesy biznesowe, 
 • Zarządzanie kontami mailowymi, 
 • Wsparcie techniczne i pomoc merytoryczna w szeroko rozumianej branży informatycznej, 
 • Pomoc przy wdrożeniach nowych systemów komputerowych, 
 • Indywidualne i grupowe szkolenia pracowników.

 

Naszą współpracę rozpoczynamy od: 

 • Rozpoznania stanu posiadania i wykorzystania Państwa zasobów sprzętowych oraz programowych, 
 • Doboru optymalnych rozwiązań oraz harmonogramu wdrożenia ogólnej koncepcji organizacyjnej, 
 • Przedstawienia dedykowanej oferty zawierającej propozycje i rozwiązania, które pozwolą Państwu na osiągniecie komfortu i bezpieczeństwa pracy oraz danych, 
 • Po zatwierdzeniu przez Państwa w/w czynności następuje podpisanie umowy na świadczenie Usług Outsourcingowych.

 

Referencje usług outsourcingowych, dostawy i konfiguracji sprzętu IT

 

Zainteresowanych powyższą ofertą prosimy o kontakt z
Działem sieci i systemów operacyjnych:
tel. 033-829-87-00 wewn. 103, e-mail serwis@jbr.pl