Aplikacja posiada następujące funkcjonalności:

 • Wyświetlenie telefonów firmy z podziałem na działy
 • Prezentacja następujących informacji do każdego nr telefonu:
  • rodzaj telefonu: standardowy lub VoIP
  • nr wew. telefonu
  • informacja o włączonej licencji CTI
  • nazwa osoby przypisanej do telefonu
  • status telefonu:
   • dostępny - telefon dostępny do odbierania połączeń,
   • rozmawia - prowadzi rozmowę,
   • dzwoni - telefon dzwoni,
   • wylogowany - telefon wylogowany - nie przyjmuje rozmów,
   • uśpiony - można ustawić automatyczny stan uśpienia np. po godzinie 16:00,
   • zajęty - podniesienie słuchawki
  • ilość przeprowadzonych rozmów: sumarycznie oraz z rozbiciem na przychodzące i wychodzące
  • czas przeprowadzonych rozmów: sumarycznie oraz z rozbiciem na przychodzące i wychodzące
  • szczegółowe informacje o połączeniach: rozmowy przeprowadzone, historia połączeń odebranych i połączenia nieodebrane
  • dodatkowy, konfigurowalny opis
 • Prezentacja następujących informacji o trwającej rozmowie do każdego nr telefonu:
  • kierunek połączenia: przychodzące, wychodzące oraz wstrzymane
  • nr telefonu rozmówcy
  • miasto rozmówcy
  • czas trwania rozmowy
 • Informacja o połączeniach oczekujących z podziałem na działy firmy:
  • nr telefonu
  • czas oczekiwania
 • Informacja o połączeniach nieodebranych z podziałem na działy firmy:
  • nr telefonu
  • ostatnia próba połączenia
  • łączny czas oczekiwania
  • łączna ilość prób połączenia
 • Podsumowanie rozmów z podziałem na działy firmy:
  • ilość wszystkich rozmów, rozmów przychodzących i rozmów wychodzących
  • łączny czas wszystkich rozmów, rozmów przychodzących i rozmów wychodzących
  • wskaźnik obieralności - procentowa informacja o ilości odebranych rozmów
  • wskaźnik obsługi - procentowa informacja o ilości obsłużonych numerów telefonów

 

Aplikacja umożliwia wygenerowanie następujących raportów (dla wybranego działu oraz okresu czasu):

 • Przeprowadzone rozmowy pracowników
 • Podsumowanie rozmów na numer telefonu
 • Podsumowanie rozmów na klienta (wymagana integracja z systemem zewnętrznym)
 • Podsumowanie rozmów z numerów niepowiązanych z klientami oraz powiązanych z wieloma klientami (wymagana integracja z systemem zewnętrznym)
 • Wskaźników obieralności oraz obsługi

 

Aplikacja umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi. Integracja pozwala na:

 • Prezentację nazwy klienta oraz miejscowości dla trwającej rozmowy
 • Prezentację nazwy klienta oraz miejscowości dla połączeń oczekujących
 • Prezentację nazwy klienta oraz miejscowości dla połączeń nieodebranych

 

Aplikacja callYou została zintegrowana z następującymi systemami zewnętrznymi:

 

Minimalne wymagania serwera, na którym może być instalowana aplikacja to Microsoft Windows Server 2008 R2, rekomendowany to najnowszy Microsoft Windows Server.

 

Wymagane licencje na centrali Slican niezbędne do uruchomienia callYou:

 • Dostęp do protokołu XML.IVR - licencjonowany jest co do ilości zajętych jednocześnie kanałów na których odbywa się połączenie.
 • Dostęp do protokołu obsługującego abonenta(linie) XML.Calls/Service/Term - licencjonowany jest co do ilości znaczników CTI. Wymagana jest nowa licencja CTI, zawierająca obsługę PhoneCTI/WebCTI. (od FW IPx 6.20). Każdy abonent(linia), którego chcemy obsłużyć w protokole XML musi mieć zapalony znacznik CTI niezależnie od typu logowania indywidualnego lub serwerowego.

 

Zainteresowanych aplikacją callYou prosimy o kontakt:

 

Dział wdrożeń i pomocy technicznej :
email: dms@jbr.pl

tel. 033-828-55-86