Bardzo ważną kwestią jest ciągły rozwój wdrażanego systemu zarówno pod kątem dostosowania do aktualnych (zmieniających się) przepisów prawa jak również do obecnych trendów obsługi klienta w motoryzacji. Dzięki dostosowaniu do wymogów przeszło 30 różnych marek system DMS JBR posiada bardzo szerokie możliwości konfiguracyjne pozwalające na uzyskanie różnego spojrzenia na poszczególne aspekty działalności.

W skutek tego system DMS jest dostosowywany między innymi do współpracy z systemami zewnętrznymi, których liczba na dzień dzisiejszy znacznie przekroczyła 100 .

Nowe wersje (aktualizacje) systemu DMS są projektowane w oparciu o:

  • Dostosowanie do zmieniających się przepisów
  • Dostosowanie do zmieniających się wymogów importerskich
  • Wprowadzanie innowacji śledzących oraz kształtujących aktualne trendy obsługi klienta
  • Indywidualne zlecenia dealerów

Aktualizacje systemu są przeprowadzane przez Centrum Aktualizacji Systemu DMS w trybie nocnym bez konieczności nadzoru pracownika stacji dealerskiej. Do każdej aktualizacji dołączamy szczegółowy opis zmian i innowacji pozwalający na zapoznanie się z nowymi możliwościami. Pomocą w zakresie wprowadzania innowacji służy dział Pomocy technicznej – HelpDesk . Każdej nocy o ustalonej godzinie Centrum Aktualizacji automatycznie wykonuje kopię zapasową systemu.