CO OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA DMS?

Firma J.B.R. realizuje wdrożenia systemu DMS w sposób kompleksowy wspierając wdrażaną firmę na każdym etapie. Na całość wdrożenia składają się następujące elementy:

 • Sprawdzenie i przygotowanie do wdrożenia infrastruktury sprzętowo – sieciowej – system DMS jest systemem Widowsowym, a co za tym idzie wymagania dotyczące środowiska sprzętowo sieciowego są większe niż w przypadku systemów z rodziny DOS. Nasi specjaliści pomogą Państwu sprawdzić aktualny stan przystosowania informatycznego. Możemy również zaoferować markowy sprzęt po konkurencyjnych cenach gdyż jesteśmy autoryzowanym Partnerem Firmy Hewlett-Packard
 • Pomoc w ustaleniu najwłaściwszych terminów wdrożenia i szkoleń dla operatorów – cały proces wdrożenia jest złożony i wymaga odpowiedniego dostosowania wielu czynników. Nasze doświadczenia to ponad 500 wdrożeń systemów w środowisku Windows i ponad 800 w środowisku DOS, dzięki czemu jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa w sposób maksymalnie ograniczający problemy przez cały proces wdrożenia nowego oprogramowania
 • Szkolenia dla liderów systemu – organizujemy szkolenia dla wyznaczonych osób tzw. liderów, którzy są kluczowymi osobami w procesie wdrożenia DMS, jak również po nim podczas bieżącej pracy
 • Szkolenia dla operatorów – organizujemy szkolenia dla operatorów końcowych przygotowując ich do codziennej pracy na systemie
 • Instalacja systemu na sprzęcie nowym lub dostarczonym przez dealera – przygotowujemy pełną konfigurację systemu na sprzęcie dealera, oferując również zakup i konfigurację sprzętu marki HP
 • Odzwierciedlenie struktury organizacyjnej firmy w uruchamianym systemie poprzez odpowiednią konfigurację – dostosowujemy strukturę organizacyjną magazynów, serwisów i innych jednostek w systemie aby najwierniej odzwierciedlała rzeczywisty stan dealera
 • Migracja danych do nowego systemu – podstawowy zakres migracji danych obejmuje dane części zamiennych oraz klientów. Po odpowiednim przygotowaniu możliwy jest import kartoteki pojazdów wraz z historią serwisową.
 • Bezpośrednia pomoc w konfiguracji parametrów systemu i uprawnień użytkowników w zależności od potrzeb dealera – nasi specjaliści pomagają przy konfiguracji systemu podczas wdrożenia i dostosowaniu go do potrzeb firmy
 • Bezpośrednia pomoc podczas pierwszych dni pracy – ekipa wdrożeniowa pomaga operatorom systemu podczas pierwszych dni pracy wdrażanej firmy w siedzibie dealera

 

WDROŻENIE

Wdrożenie systemu odbywa się w siedzibie Państwa firmy i trwa od 2-4 dni w zależności od potrzeb. Proces wdrożenia możemy podzielić na następujące elementy:

 • Szkolenie
 • Przeniesienie danych
 • Konfiguracja systemu
 • Pomoc podczas pierwszych dni pracy

Szkolenia realizowane są równolegle dla wszystkich głównych działów wdrażanej firmy. W praktyce oznacza to, że osobno szkolona jest grupa pracowników zajmująca się sprzedażą samochodów, osobno grupa pracowników serwisu jak również działu części. Równolegle ze szkoleniami odbywają się dwa kolejne elementy: przeniesienie danych oraz konfiguracja systemu. W zależności od potrzeb, powyższe (szkolenia, przeniesienie danych oraz konfiguracja) realizowane są w ciągu jednego lub dwóch dni. Ostatnim elementem wdrożenia jest pomoc podczas bieżącej pracy. Zawiera ona bezpośrednią pomoc podczas wystawiania dokumentów dla pierwszych klientów, kontrolę poprawności pracy w systemie oraz dostosowanie parametrów oraz poziomów uprawnień do wymogów wdrażanej firmy. Element ten realizowany jest również w ciągu jednego lub dwóch dni. Cały proces wdrożenia trwa sumarycznie od 2 do 4 dni. Z tego względu terminy wdrożeń najczęściej wybierane są w czasie weekendów, kiedy to sobota (względnie sobota i niedziela) poświęcane są na szkolenia oraz konieczne elementy konfiguracyjne, a poniedziałek (ewentualnie poniedziałek i wtorek) to pomoc podczas bieżącej pracy.

 

PRZENIESIENIE DANYCH

Migracja danych jest bardzo istotnym elementem uruchomienia systemu DMS. Oferujemy możliwość przeniesienia następujących danych:

 • Klientów
 • Pojazdów
 • Historii serwisowej
 • Depozytu opon
 • Stanów magazynowych części zamiennych
 • Historycznych obrotów części
 • Stanu samochodów nowych (tylko dla systemów z rodziny RoWiL)
 • Otwartych zleceń (tylko dla systemów z rodziny RoWiL)
 • Robót w toku (tylko dla systemów z rodziny RoWiL)

Przeniesienie danych wykonywanie jest co najmniej dwukrotnie. Po raz pierwszy na około 3-4 tygodnie przed produkcyjnym uruchomieniem systemu celem przygotowania i sprawdzenia wszystkich mechanizmów. Po raz drugi w dniu wdrożenia systemu. Podczas przygotowywania procesu migracji należy wziąć pod uwagę możliwości eksportu z aktualnego systemu, jego zakresu i jakości.

 

SZKOLENIE LIDERÓW

Przed wdrożeniem systemu proponujemy przeprowadzenie szkolenia liderów systemu DMS. Szkolenie takie przeprowadzane jest w siedzibie naszej firmy w Bielsku Białej. Przeznaczone jest ono dla wybranych osób z poszczególnych działów (salon, serwis, magazyn). Liderzy po szkoleniu mogą przeprowadzać dla pozostałych pracowników szkolenia wewnętrzne korzystając z systemu DEMO. Taka operacja może wpłynąć na skrócenie czasu wdrożenia, a tym samym na obniżenie jego kosztów.