W wersji 2.2 systemu DMS JBR został dodany moduł MAB – Analiza biznesowa firmy wraz z Geografią sprzedaży.


Moduł MAB Analiza Biznesowa firmy umożliwia wygenerowanie raportów w podziale na główne obszary działalności przedsiębiorstwa. Geografia sprzedaży pozwala na prezentację wyników sprzedaży na mapie Polski w podziale na województwa, powiaty i gminy.

 

 

 

 

Nowy moduł pozwala na prezentowanie wyników sprzedaży wraz z kosztami zakupu, zarówno w małych firmach, jak i w dużych spółkach wielooddziałowych. Przy pomocy MAB – Analiza biznesowa firmy można w łatwy sposób porównywać wyniki działalności w poszczególnych oddziałach holdingów samochodowych.


Ilość parametrów i zasobów możliwych do wyboru analizy jest duża, dzięki czemu można badać firmę wielo-przekrojowo. Wszystkie dane wygenerowane w module MAB – Analiza biznesowa firmy można wyeksportować do programów zewnętrznych (np. Excel).

 


Moduł DMS JBR - MAB – Analiza biznesowa firmy – pozwala także na prezentowanie danych w postaci wykresów.

 

Zainteresowanych nowym modułem MAB - Analiza biznesowa firmy - Geografia sprzedaży prosimy o kontakt:

Dział pomocy technicznej :
email: dms@jbr.pl

tel. 033-828-55-86