W związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy badaniach ogłoszonym w Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2013r. informujemy, że trwają prace nad dostosowaniem systemu UISKP do nowych przepisów. 
Zmiana dostępna będzie od 2 stycznia 2014r.
 
Wdrożenie w/w zmiany wiąże się z zakupem standardowej aktualizacji, która podniesie oprogramowanie do najnowszej wersji.
W celu dostosowania użytkowanego przez Państwa systemu SKP ROWIL należy odesłać faxem lub mailowo wypełnione 

zamówienie aktualizacji oraz dokonać zapłaty.
Na zamówieniu należy:
- wypełnić dane firmy,
- oznaczyć posiadaną wersję systemu SKP,
- uzupełnić dane osoby kontaktowej: imię i nazwisko, nr. telefonu, adres, e-mail.

Zamówienie należy wysłać faxem  33 8298710 lub mailem na adres: biuro@jbr.pl

UWAGI !
Aktualizacja zostanie przygotowana po otrzymaniu uzupełnionego zamówienia.
Prosimy o dokonanie wpłaty na postawie zamówienia w tytule przelewu wpisując „Aktualizacja systemu SKP” oraz NIP Państwa firmy. 
Po otrzymaniu wpłaty oraz zamówienia w ciągu 24h prześlemy Państwu na wskazany adres e-mail link do pliku zawierającego dedykowaną instalację zmian systemu SKP ROWIL.

Zainteresowanych aktualizacją oprogramowania  UISKP ROWIL | Systemu obsługi Stacji Kontroli Pojazdów prosimy o kontakt:

email: biuro@jbr.pl

tel. 033-829-87-00