Program Comarch Optima pozwala na rozszerzenie swojej funkcjonalności poprzez oprogramowanie dodatkowych funkcji. Firma JBR tworzy funkcje, zestawienia i filtry na indywidualne zamówienie użytkownika. Poniżej prezentujemy kilka funkcji które zostały przez nas wykonane dla naszych klientów.

 

Import dekretów z pliku csv – Funkcja importuje z zewnętrznego pliku csv dekrety księgowe do modułu Dzienników (Zapisy księgowe). W pliku csv podajemy: konto WN, konto MA, Kwotę i Opis. Funkcja sprawdza, czy suma kwot WN równa się sumie kwot MA. Wszystkie dekrety zapisane przez funkcję zostają dodane w bieżącym okresie obrachunkowym do aktualnego dziennika.

 

Funkcja automatycznego rozliczania wyciągów bankowych – Funkcja działa w preliminarzu płatności na pozycjach danego wyciągu bankowego. Dla każdej pozycji wyciągu bankowego dla której określony jest kontrahent, funkcja szuka nierozliczonych dokumentów dla tegoż kontrahenta. Jeżeli funkcja znajdzie nierozliczony dokument i kwota tego dokumentu równa jest kwocie z pozycji wyciągu bankowego to dokument taki zostaje rozliczony. Funkcja tworzy raport z informacją które dokumenty zostały rozliczone.

 

Zestawienie płatności za samochody wg vin – Zestawienie które dla podanego okresu zakupów samochodów, wyświetla informacje dla każdego pojazdu o fakturze zakupu, fakturze sprzedaży o ewentualnych korektach oraz informacje o kontrahencie, terminie płatności i kwocie płatności. Zestawienie jest prezentowane w formacie html czyli wyświetla się w przeglądarce internetowej.

 

Zestawienie zaksięgowanych dokumentów z preliminarza płatności  - wykorzystane np. do poinformowania użytkownika w którym dzienniku cząstkowym jest zaksięgowany dokument dla którego chcemy wykonać przelew. Zestawienie jest prezentowane w formacie html czyli wyświetla się w przeglądarce internetowej.

 

Filtr nierozliczonych należności i zobowiązań na dany dzień z poziomu preliminarza – filtr zawęża wynik pokazywanych płatności w preliminarzu do nierozliczonych należności lub zobowiązań na dany dzień.

 

Zainteresowanych funkcjami dodatkowymi dla Comarch ERP Optima prosimy o kontakt telefoniczny 504 202 600 lub mailowy biuro@jbr.pl