System DMS zawiera szereg narzędzi służących do wspomagania zarządzania firmą dealerską. Należą do nich Moduł Analiz Biznesowych, wydruki zawierające zarówno zestawienia, jak i sumariusze, eksporty danych do plików Excel oraz szereg przeglądań ekranowych. Pozwalają one na uzyskanie syntetycznego obrazu firmy. Dla działów salonu, serwisu i magazynu w poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze kierunki analizy.

 

Salon
 • Rozliczenie opłacalności sprzedaży pojazdów:
  • W okresie
  • Poszczególnych pracowników
  • Poszczególnych transakcji
 • Struktura wiekowa stoku
 • Analiza obrotów
 • Analiza płatności
Serwis
 • Moduł Analiz Biznesowych dla serwisu
 • Analiza zleceń serwisowych w okresie
 • Zestawienie robót w toku
 • Rozliczenie mechaników
  • Wg przerobu
  • Rozliczenie czasu pracy
 • Ocena prowadzących zlecenia (doradców)
 • Analiza płatności
Dział części
 • Moduł Analiz Biznesowych dla magazynu
 • Analiza obrotów
 • Towary zalegające w magazynach, struktura wiekowa magazynów
 • Ocena sprzedawców
 • Analiza płatności

 

Analiza działu serwisu:

Zestawienie zleceń serwisowych - Zestawienie zawiera wartości sprzedaży, kosztów sprzedaży i uzyskanej marży z podziałem na przedmiot sprzedaży [robocizna, materiały, usługi obce, usługi własne, materiały dodatkowe]

Zestawienie robót w toku - Z zestawienia można uzyskać informację o łącznej wartości (w cenach zakupu) otwartych, a niezafakturowanych zleceń z podziałem na serwisy. Kwoty zamrożonych w zleceniach wartości można uzyskać w poszczególnych przedmiotach sprzedaży [materiałach, robociźnie, usługach obcych, usługach własnych, materiałach dodatkowych] lub wartość łączną. Można również wybrać określony kierunek sprzedaży.

Rozliczenie mechaników - System umożliwia rozliczenie mechaników w dwóch aspektach:

 • rozliczenie wartości przerobu mechaników
 • rozliczenie czasu pracy mechaników

Ocena prowadzących zlecenia (sprzedawców)

 • Zestawienie wartości zafakturowanej robocizny w zleceniach zgrupowane wg prowadzących
 • Zestawienie łącznej wartości zafakturowanych zleceń płatnych przez klientów zgrupowane wg sprzedawców
 • Eksport danych Sprzedaż wg doradców serwisowych

 

Analiza działu części zamiennych:

Sumariusz ogólny- W zależności od ustawionych parametrów zestawienie to można otrzymać w różnym w różnym stopniu szczegółowości. Przykładowo wartości stanów magazynowych na początek i koniec zadanego okresu czasu oraz sumariusz obrotów zgrupowanych wg rodzajów dokumentów magazynowych. Wydruk zawiera stany i obroty wycenione w cenach zakupu, a dla sprzedaży sklepowej również w cenach sprzedaży.

Towary zalegające – struktura wiekowa zapasów - Strukturę zapasów można uzyskać w trzech opcjach:

 • wg ilości dni zalegania towarów [definiuje się ilość okresów i dni w okresie]
 • wg ilości miesięcy [definiuje się ilość okresów i miesięcy w okresie]
 • wg lat [definiuje się ilość lat]

Ocena sprzedawców

 • Zestawienie sprzedaży zgrupowane wg sprzedawców - Zestawienie ilustrujące wartość sprzedaży i uzyskanej marży wg sprzedawców
 • eksport danych Sprzedaż wg magazynierów

 

Analiza działu sprzedaży samochodów:

Rozliczenie opłacalności sprzedaży- Wydruk umożliwiający określenie opłacalności sprzedaży poszczególnych transakcji wg zadanego okresu, dla poszczególnych pracowników lub modeli z uwzględnieniem kosztów doposażenia.

Struktura wiekowa zapasów – dla niektórych producentów z podziałem na modele

Analiza obrotów

 

Analiza płatności:

Nierozliczone dokumenty sprzedaży - Zestawienie zawiera niezapłacone należności wraz z podsumowaniem. Wydruk można zrobić dla wszystkich lub wybranych punktów sprzedaży. Możliwy jest wybór wszystkich należności lub tylko przeterminowanych.

Nierozliczone dokumenty zakupu - Zestawienie zawiera wykaz niezapłaconych zobowiązań wraz z podsumowaniem. Wydruk można zrobić dla wszystkich lub wybranych typów dokumentów zakupu (samochody, części zamienne, …). Możliwy jest wybór wszystkich zobowiązań lub tylko z przekroczonym terminem płatności.

 

MODUŁ ANALIZ BIZNESOWYCH (MAB)

 

Podstawowym narzędziem systemu DMS służącym do wspomagania zarządzania firmą w zakresie pracy serwisu i obrotu częściami zamiennymi jest Moduł Analiz Biznesowych. Umożliwia on zaplanowanie budżetów poszczególnych działów lub jednostek organizacyjnych (magazynów czy serwisów), a następnie analizę aktualnych wyników firmy w porównaniu z założonym budżetem [w miejsce planowanego budżetu można wprowadzić wyniki poprzedniego roku, wówczas analiza pokaże tendencję zmian].

Analiza podzielona jest na cztery części:

 • statystyka miesięczna zawierająca miesięczne zestawienie uzyskanych wyników z wyszczególnieniem poszczególnych dni,
 • statystyka tygodniowa, która obejmuje informacje z danego miesiąca w rozbiciu na poszczególne tygodnie,
 • statystyka roczna stanowiąca roczne zestawienie wyników z podziałem na poszczególne miesiące,
 • wskaźniki roczne będące zestawem wskaźników analizujących pracę firmy w ujęciu rocznym, jak również z podziałem na poszczególne miesiące.

Wyniki tygodniowe, miesięczne oraz roczne porównywane są z założonym budżetem pokazując informacje o procencie jego realizacji.

 

Moduł Analiz Biznesowych - Analiza miesięczna zgłoszeń serwisowych

 

Moduł Analiz Biznesowych - Analiza tygodniowa serwisu