moduł obsługi obrotu samochodów nowych i samochodów dealerskich

 

moduł obsługi obrotu samochodów używanych i komisowych.

 
 

moduł do zarządzania: magazynem części zamiennych, magazynem sklepu motoryzacyjnego, magazynem hurtowni części zamiennych oraz magazynem depozytu opon.

 

moduł obsługi serwisu mechanicznego, serwisu blacharsko - lakierniczego oraz szybkiego serwisu (quick serwis).

 

moduł obsługi Podstawowej i Okręgowej stacji kontroli pojazdów.

 

moduł obsługi krótkoterminowej i długoterminowej wypożyczalni pojazdów.

 

moduł zarządzania relacjami z klientami

 

moduł obsługujący wszystkie rodzaje sprzedaży i zakupu z kontrahentami.

 

moduł zarządzający przepływem środków pieniężnych w firmie

 

moduł finansowo księgowy firmy Comarch SA zintegrowany z systemem DMS. Umożliwia prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

moduł płace i kadry firmy Comarch SA zintegrowany z systemem DMS. Umożliwia obsługę spraw płacowo - kadrowych firm.

 

moduł obsługujący wymianę danych pomiędzy systemem DMS a systemem FK

 

moduł wyświetlający na ekranie informacje dla klientów w serwisie samochodowym

 

moduł pozwalający rejestrować rzeczywisty czas pracy mechaników samochodowych

 

moduł służący do zarządzania ewidencją opon

 

moduł umożliwiający rejestrowanie Polis Ubezpieczeniowych, Umów Kredytowych i Leasingowych

 

moduł elektronicznego obiegu dokumentów.

 

moduł umożliwiający wyświetlenie w każdym czasie informacji niezbędnych do zarządzania firmą dealerską lub warsztatem samochodowym.