Moduł Biblioteki Dokumentów umożliwia przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej. Funkcja ta może być wykorzystywana do przechowywania m.in.:

  • Dokumentacji napraw powypadkowych
  • Przepisów prawnych
  • Informacji o listach przeglądowych poszczególnych modeli samochodów
  • Elektronicznej formy wszelakich dokumentów (faktury zakupu, umowy, listy, itp.)

Moduł Biblioteki pozwala na wiązanie dokumentów ze wszystkimi elementami poszczególnych modułów (np. wyświetlanie list przeglądowych dla wszystkich zleceń w module serwis) lub przypisanie do konkretnej pozycji (wyświetlanie dokumentacji naprawy blacharsko lakierniczej dla wybranego zlecenia). System DMS pozwala na integrację z urządzeniami zewnętrznymi np. skanerami i zapis obrazu przesyłanego przez urządzenie bezpośrednio w module biblioteki. Moduł Biblioteki Dokumentów pozwala na rejestrowanie i ewidencję dokumentów złożonych oraz dokumentów z obiegiem.

 

Poniżej prezentujemy filmy z obsługi modułu biblioteka dokumentów.

 

1. Biblioteka dokumentów - Webinar szkoleniowy

 

 

2. Biblioteka dokumentów - parametry, uprawnienia ogólne

 

 

3. Biblioteka dokumentów - kategorie

 

 

4. Biblioteka dokumentów - definiowanie statusów obiegu dokumentów