Moduł integracji z systemami Finansowo Księgowymi pozwala na bezpośrednią i dwustronną wymianę danych pomiędzy systemami DMS, a FK. Szerokie możliwości konfiguracyjne modułu pozwalają na dostosowanie go do potrzeb zarówno niewielkich firm jak również do wielomarkowych i wielooddziałowych przedsiębiorstw.

Wymiana danych w sposób najpełniejszy przebiega z poniższymi systemami FK:

 

 

Integracja systemu DMS z systemami finansowo – księgowymi skraca czas pracy i zmniejsza ryzyko błędu działu księgowości. Zastosowanie rozwiązań udostępnianych przez producentów powyższych systemów FK DMS zapewnia ciągłość i stabilność współpracy pomiędzy systemami oraz co bardzo ważne aktualność w perspektywie zmieniających się przepisów.

Współpracę z różnymi systemami FK obrazuje poniższy schemat:

 

Schemat przepływu informacji pomiędzy systemem DMS a systemami Finansowo Księgowymi