Moduł służy do kompleksowej obsługi obrotu samochodów używanych i komisowych. Umożliwia on skup oraz przyjęcie w komis pojazdów używanych zarówno od osób fizycznych poprzez umowy skupu lub rachunek jaki i od firm poprzez Faktury VAT i Faktury VAT Marża. Analogicznie podczas sprzedaży samochodu używanego, komisowego i dealerskiego system pozwala na wystawienie w zależności od okoliczności dokumentu Faktury VAT, Faktury Vat Marża, Faktury VAT UE lub Faktury Eksportowej. Dzięki zastosowaniu Menadżera Wydruków system umożliwia dostosowanie treści umów zakupu i sprzedaży do indywidualnych potrzeb dealera.

 

Moduł systemu DMS - Samochody używane i komisowe - obsługa umów zakupu samochodów - edycja

 

Moduł samochodów używanych i komisowych obsługuje magazyny:

 1. Samochodów używanych (stanowiących własnoąć dealera powstałą na zasadzie skupu od klienta lub wymiany samochodu dla klienta),
 2. Samochodów komisowych (powierzonych przez klientów dealerowi do odsprzedaży).

 

Podstawowe funkcje i pod-moduły samochodów używanych i komisowych:

 

Skup
 1. Obsługa umów zakupu samochodów używanych,
 2. Obsługa faktur zakupowych samochodów używanych,
 3. Obsługa przyjęcia w komis,
 4. Rejestracja kart pojazdów do samochodów używanych i komisowych,
 5. Gospodarka magazynowa samochodów używanych,
 Sprzedaż
 1. Rejestrację zamówień na samochody używane z możliwością dołączenia faktury zaliczkowej,
 2. Obsługa tabel opisujących samochody używane i komisowe (wg. kodyfikacji Eurotax, Info-ekspert),
 3. Wycena on-line samochodów używanych Eurotaxem (bez potrzeby używania książek Eurotaxu i systemu Carwert),
 4. Faktury za prowizje i parkowanie samochodów komisowych,
 Analityka
 1. Rozliczenia sprzedaży komisowej z urzędem skarbowym (PCC),
 2. Wieloprzekrojowe przeglądania, wydruki i zestawienia,