Funkcje systemu Finansowo Księgowego Comarch ERP Optima (wraz z modułami Kasa/Bank i Środki Trwałe):

 • Plan kont - dowolna ilość poziomów kont analitycznych
 • Bilans Otwarcia
 • Zapisy Księgowe
 • Rozrachunki na kontach, Rozliczenia z kontrahentami
 • Preliminarz płatności
 • Elektroniczna wymiana danych z bankiem: tworzenie przelewów i import wyciągów bankowych
 • Automatyczne rozliczanie przelewów bankowych - funkcja dodatkowa oprogramowania przez J.B.R. Rogowiec Sp.J.
 • Noty odsetkowe, ponaglenia zapłat, potwierdzenia sald
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Rejestry Vat - możliwość automatycznego generowania deklaracji VAT-7 oraz VAT-EU
 • Uproszczona deklaracja IntraStat
 • Ewidencja dodatkowa - rejestracja dokumentów które nie są dokumentami VAT - możliwość ich księgowania
 • Przeszacowanie walut - elektroniczne pobieranie kursów walut z serwera NBP
 • Schematy księgowe
 • Kontrola budżetu
 • Księgowania okresowe
 • Zestawienia księgowe - gotowe zestawienia wzorcowe oraz możliwość definiowania własnych zestawień
 • Deklaracje dochodowe PIT-36, PIT-36L i CIT-8
 • Kontrola kręgu kosztów
 • Ewidencja samochodów - ewidencja przejazdów pracowników prywatnymi samochodami w celach służbowych
 • Środki trwałe oraz Wartości niematerialne i prawne - automatyczne odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Możliwość ewidencji wyposażenia.

 

Zainteresowanych systemem Comarch ERP Optima prosimy o kontakt telefoniczny 504 202 600 lub mailowy biuro@jbr.pl