Płace i Kadry - moduł obejmuje obsługę działu kadr i rachuby płac. Składa się z 6 grup:

  • Kadry - zawierają dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny i przysługujących im zasiłkach, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, dodatki, akordy, zawarte umowy cywilnoprawne, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe: progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa). Wszelkie zapamiętywane w danych kadrowych pracownika zmiany tworzą historię jego etatu.
  • Wypłaty - grupę tworzą dwie funkcje Listy płac oraz Wypłaty pracowników. Listy płac służą definiowaniu dokumentów typu listy płac, pozwalają na ustalenie: okresu - za jaki naliczane będą wypłaty, daty wypłaty oraz miesiąca deklaracji. Wypłaty pracowników wykorzystują odpowiednie informacje zawarte w części kadrowej systemu. Naliczanie wypłat pracowników nie wymaga od Użytkownika szczególnej wiedzy informatycznej, a jedynie wiedzy specjalistycznej. W programie dostępne są standardowe algorytmy pozwalające na łatwą konfigurację systemu wynagrodzeń.
  • Deklaracje - grupę tworzą: Pliki KEDU, Deklaracje ZUS rozliczeniowe, Deklaracje roczne IWA, Zaliczki na PIT-4R, Podatek na PIT-8AR, Deklaracje PIT pracowników oraz Deklaracje PFRON.
  • Słowniki - są to modyfikowane przez Użytkownika słownikowe listy stanowisk i funkcji, kody zawodów i in.
  • Struktura - struktura organizacyjna, dostępna w wersji Comarch Optima Płace i Kadry Plus pozwala na zorganizowanie kadr tj. założeniu wydziałów, lokalizacji, projektów.
  •  PKZP - kasy zapomogowo - pożyczkowe, charakterystyczne dla dużych jednostek budżetowych i zakładów sprywatyzowanych.