Moduł Depozyt Opon systemu DMS służy do ewidencji opon pozostawionych dealerowi przez klientów. Przyjęcie opon może odbywać się bezpośrednio w module lub dzięki ścisłej integracji z modułem Serwis po zarejestrowaniu odpowiedniej interwencji serwisowej w zleceniu serwisowym. System DMS pozwala dla depozytu opon prowadzić lokalizacje z podziałem na Regał, Rząd, Półkę i Stronę co umożliwi efektywniejsze zarządzanie i bardziej ergonomiczną pracę podczas sezonowej wymiany.

Dokument sprzedaży (Faktura lub Paragon) może być wygenerowany z modułu serwis lub z wydzielonego punktu tzw. sprzedaży pozostałej.