Moduł Serwis pozwala na kompleksową obsługę serwisu mechanicznego i blacharsko – lakierniczego. Moduł jest zintegrowany z pozostałymi funkcjonalnościami systemu, przede wszystkim z modułami Sprzedaży samochodów poprzez realizację doposażeń samochodów oraz Magazynu poprzez gospodarkę częściami zamiennymi. Moduł podzielony jest organizacyjnie na dwie główne części zgłoszenia i zlecenia serwisowe. Istotną funkcją modułu Serwis jest możliwość rozliczania wielu interwencji serwisowych z różnych kanałów wydatków pod jednym numerem zlecenia, emitując dla każdego zakresu usług odpowiednie dokumenty. Integracja elektronicznego harmonogramu prac serwisu z wysyłką SMS pozwala na efektywne planowanie pracy działu posprzedaży dealera, a współpraca z serwisami napraw blacharsko lakierniczych Audanet skraca czas pracy działu obsługi napraw powypadkowych. Funkcja Rejestratora Czasu Pracy z wykorzystaniem czytników kodów kreskowych pozwala na wykonywanie szczegółowych rozliczeń pracy mechaników. Moduł napraw szybkich – Quick Serwis – przeznaczonych jest dla warsztatów bez wydzielonej obsługi części zamiennych.

 

 

 

W module serwisu rejestrowane są dwa podstawowe zdarzenia:

 • zgłoszenie,
 • zlecenie serwisowe.

W systemie mogą funkcjonować następujące typy serwisów:

 • mechaniczny,
 • blacharsko - lakierniczy,
 • szybki serwis (quick serwis).

 

Moduł systemu DMS - Serwis - Harmonogram prac Serwisu

 

Dzięki możliwości definiowania upustów udzielanych przez pracowników system pozwala na konfigurację poziomów kompetencji dla poszczególnych grup pracowników. Mechanizm Cesji wewnętrznych uwzględniający marże dla transakcji wewnętrznych pozwala ustandaryzowanie rozliczeń między działowych.

 

Podstawowe funkcje i pod moduły serwisu to:

 

Zgłoszenie serwisowe
 1. Elektroniczny harmonogram prac serwisu z możliwością powiadomień SMS do klientów,
 2. Elektronicznych harmonogram serwisu blacharsko-lakierniczego,
 3. Możliwość określenia między innymi klienta, pojazdu oraz pracownika prowadzącego zlecenie,
 4. Usterki i uwagi zgłoszone przez klienta,
 5. Informacje o przedmiotach pozostawionych w pojeździe,
 6. Informacje o uszkodzeniach zewnętrznych pojazdu,
 7. Możliwość rejestracji zdjęć dokumentujących zgłoszenie,
 8. Akceptacje napraw klientów flotowych,
 9. Kosztorys naprawy z możliwością złożenia zamówienia na części zamienne w magazynie,
 10. Kosztorysowanie napraw blacharsko-lakierniczych on-line z systemu Audanet firmy Audatex,
Zlecenie serwisowe
 1. Konfiguracja i obsługa ekranu powitalnego w recepcji serwisu,
 2. Rejestracja klienta, pojazdu, pracownika obsługującego, mistrza oraz mechaników,
 3. Ewidencja robocizny, materiałów i usług obcych użytych w zleceniu,
 4. Dla zleceń blacharsko-lakierniczych ewidencja materiałów dodatkowych i normaliów,
 5. Rejestracja numerów taborów i przeglądów tachografów,
 6. Wykorzystanie katalogów norm czasowych producentów i własnych,
 7. Rejestracja uwag do zlecenia,
 8. Ewidencja czasu pracy mechaników – wykorzystanie Rejestratora Czasu Pracy (RCP) z wykorzystaniem kodów kreskowych,
 9. Definiowanie pakietów naprawczych i przeglądowych,
 10. Wycena kosztów napraw samochodów służbowych Dealera,
 11. Obsługa magazynu części pogwarancyjnych,
 12. Integracja z systemami olejowymi,
 13. Współpraca z magazynem opon z poziomu zlecenia,
 14. Rozliczenia spraw blacharsko-lakierniczych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi,
 15. Obsługa umów najmu dla samochodów zastępczych z poziomu zlecenia,
 16. Emisja zleceń i dokumentacji warsztatowej zgodnych z wymogami poszczególnych gwarantów,
 17. Funkcja Cesji Wewnętrznych umożliwiająca ustandaryzowanie rozliczeń między działowych,
 18. Moduł napraw szybkich – Quick Serwis,
Analityka
 1. Rozliczenia czasu pracy mechaników i doradców serwisowych,
 2. Wieloprzekrojowe analizy wydajności pracy serwisów,