Moduły dokumentów sprzedaży i zakupu są integralnie powiązane z pozostałymi funkcjonalnościami systemu DMS. Dzięki przejrzystej implementacji (wszystkie dokumenty pod jednym przyciskiem) i zastosowaniu wielopoziomowych uprawnień uzyskujemy prostotę obsługi z jednoczesnym ograniczeniem dostępu do dokumentów poszczególnym operatorom. Moduł dokumentów zakupu posiada funkcjonalności kancelarii umożliwiając rejestrację wszystkich dokumentów jakie wpływają do firmy, a następnie poprzez moduł Integracji z systemami Finansowo – Księgowymi transmisję ich do działu Księgowości. Moduł dokumentów sprzedaży poza rejestrację dowolnych dokumentów sprzedaży (w tym faktur VAT UE i faktur handlowych) umożliwia tworzenie korekt, not korygujących oraz duplikatów dokumentów. Pozwala na rejestrację wielu odbiorców, nabywców i płatników wraz z różnymi formami płatności wewnątrz jednego dokumentu.

 

System umożliwia generowanie dokumentów sprzedaży w walutach obcych w tym EUR, dolar amerykański, korona czeska, itd. Wydruki faktur mogą być w języku polskim i angielskim, z możliwością rozszerzenia na kolejne wersje językowe poprzez moduł Menagera Wydruków.

 

Moduł systemu DMS - Dokumenty sprzedaży - edycja

 

Moduł dokumentów sprzedaży i zakupu zawiera:

 

Dokumenty zakupu Moduł służy do zarządzania wszelkimi zakupami dokonywanymi w zakresie działalności dealera, zarówno podstawowymi (zakup towarów handlowych) jak i materiałów kosztowych, inwestycyjnych i innych. Moduł ten prowadzi pełną obsługę kancelarii
Dokumenty sprzedaży Moduł generujący dokumenty sprzedaży - faktury VAT, faktury VAT UE, faktury VAT MARŻA, paragony fiskalne i inne specyficzne dokumenty sprzedaży wewnętrznej i zewnętrznej w oparciu o operacje przeprowadzone w pozostałych modułach systemu (salon, serwis, magazyn, inne). Umożliwia tworzenie korekt, not korygujących oraz duplikatów dokumentów. Pozwala na rejestrację wielu odbiorców, nabywców i płatników wraz z różnymi formami płatności wewnątrz jednego dokumentu.