Moduł Ekranu powitalnego jest ściśle powiązany z modułem Serwis systemu DMS. Na dodatkowym ekranie ustawionym w serwisie wyświetlane są wszystkie zaplanowane przyjęcia i wydania pojazdów. Dzięki zastosowaniu tej funkcji klient po wejściu na serwis jest informowany z jakim doradcą powinien się skontaktować. Istnieje możliwość wyróżnienia klientów spóźnionych oraz wydzielenia osobnych ekranów dla przyjęć i dla wydań.

 

Istotną funkcją modułu jest możliwość wyświetlenia reklam.  Może to być realizowane w formie

  • pokazu zdjęć odczytywanych ze wskazanego katalogu
  • strony HTML, ze wskazanego linka lub wczytanych z pliku źródeł;
  • dowolnego tekstu z efektem przewijania

 

Ekran powitalny w serwisie samochodowym