System DMS pozwala na ewidencję Polis Ubezpieczeniowych oraz Umów Kredytowych i Leasingowych. Dzięki temu uzyskujemy pełny obraz historii obrotów finansowych z danych kontrahentem. Dzięki integracji z modułem Poczty i zadań istnieje możliwość ustawienia automatycznych przypomnień wyświetlanych pracownikom o konieczności przedłużenia polisy, lub zapłaty kolejnej raty. System pozwala również wyszukać i wysłać powiadomienie drogą e-mail lub SMS klientom którzy spełniają powyższe warunki. Wszystkie zdarzenia związane z rejestracją Polis Ubezpieczeniowych oraz Umów kredytowych i Leasingowych są odkładane w indywidualnym CRM każdego klienta.