Customer Relatioship Management (CRM) czyli zarządzanie relacjami z klientem to obecnie najważniejszy trend w obsłudze klienta nie tylko w motoryzacji. Wspomaga on działania zmierzające pozyskaniu nowych oraz utrzymaniu aktualnych klientów poprzez bezpośrednie i indywidualne traktowanie każdego z nich. System DMS w sposób naturalny integruje procesy obsługi klienta na poszczególnych działach (salon, serwis, magazyn) z technologią CRM. Taki sposób implementacji sprzyja pozyskiwaniu możliwie największej ilości informacji przy minimalnym wydłużeniu czasu obsługi jaki jest związany z ich zebraniem. Zastosowane w systemie DMS rozwiązania umożliwiają odpowiednie zarządzanie pozyskaną informacją co wydatnie zwiększa ilość pozyskanych klientów oraz wspomaga utrzymanie wysokiego wskaźnika CSI (Customer Satysfaction Index). Rejestrowanie zdarzeń z klientem, tworzenie przypomnień własnych jak i skierowanych do innych użytkowników systemu, wysyłanie wiadomości SMS oraz e-mail ( w tym korespondencja zbiorcza), ankietowanie klientów, to tylko niektóre możliwości jakie daje moduł CRM.

 

Moduł systemu DMS - CRM - obsługa modułu wyboru klientów

 

Najistotniejszymi funkcjonalnościami modułu CRM są:

 

Kartoteka klientów i klientów potencjalnych Wspólne kartoteki klientów pozwalają na ujednolicenie informacji o klientach wewnątrz całej firmy oraz prowadzenie spójnej analizy płatności oraz rentowności.
Obsługa zdarzeń klienta Funkcja pozwalająca na rejestrację zdarzeń związanych z konkretnym klientem. Zdarzenia w zdecydowanej większości rejestrowane są automatycznie na podstawie operacji przeprowadzonych przez pracownika w poszczególnych modułach systemu. System podczas rejestracji określa (lub pozwala określić): źródło kontaktu, kanał kontaktu oraz kierunek kontaktu. Możliwość ręcznego wprowadzenia kontaktów z klientem, wykonanych jazd próbnych, załączenia przesłanych ofert, itd.
Obsługa zdarzeń firmy Funkcja pozwalająca na analizę zdarzeń zarejestrowanych dla wszystkich klientów firmy z możliwością filtrowania wg, indywidualnych warunków (wg. pracownika, okresu czasu, źródła, kanału, itd.).
Terminarz i poczta wewnętrzna Moduł pozwalający na prowadzenie własnego harmonogramu zadań z możliwością generowania automatycznych przypomnień o zaplanowanych czynnościach oraz planowania zadań dla pozostałych pracowników.
Wysyłka wiadomości SMS i e-mail - korespondencja zbiorcza Funkcja pozwalająca na bezpośrednią wysyłkę pojedynczych oraz zbiorczych wiadomości SMS oraz e-mail do klientów. Wysyłka może dotyczyć przypomnień o zbliżającym się terminie badania technicznego, umówionej wizycie serwisowej lub zaproszenia na dni otwarte, wymianę opon lub inną akcję marketingową. Dzięki wykorzystaniu szablonów
Kreator ankietowania klientów Moduł pozwalający na przeprowadzenie dowolnej ankiety (np. posprzedażnej) po jednym lub grupie klientów.
Obsługa wskaźników i priorytetów Funkcja pozwalająca na kodowanie poszczególnych klientów wg zadanych przez dealera wskaźników i priorytetów celem wyróżnienia pewnych grup klientów będących celem np. akcji marketingowe lub zbadania skuteczności działań marketingowych oraz reklam.
Wybór klientów Moduł pozwalający na wyszukanie wg żądanych wskazań grupy klientów celem skierowania do nich indywidualnego zaproszenia (np. na dni otwarte, przegląd lub wymianę opon) lub skierowania dowolnej akcji marketingowej.
Akcje marketingowe Moduł pozwalający na przeprowadzenie akcji marketingowej dla konkretnej wybranej za pomocą modułu Wybór klientów grupy klientów.