Moduł Magazyn pozwala na kompleksową obsługę działu części zamiennych dealera. Dzięki spójności procesów możliwa jest rejestracja zamówień od odbiorców z rezerwacją dla klientów lub pod konkretne zgłoszenie bądź zlecenie serwisowe z modułu Serwis. System umożliwia prowadzenie zamówień do dostawcy z podziałem na typy: normalne, pilne, promocyjne lub uzupełniające zapas generowane na podstawie rotacji, stanów optymalnych bądź ręcznie. System pozwala na elektroniczną wymianę danych z wieloma importerami między innymi w zakresie wysyłki zamówień na części zamienne oraz importu dokumentów dostaw. Zastosowanie czytników kodów kreskowych optymalizuje czas pracy magazynierów, a zastosowanie mechanizmów rezerwacji, stanów optymalnych oraz rejestracji sprzedaży utraconej pozwala na efektywne zarządzanie stockiem.

 

Moduł systemu DMS - Magazyn - Ceny towarów

 

W systemie mogą funkcjonować następujące magazyny:

 1. Części zamiennych,
 2. Sklepu motoryzacyjnego,
 3. Hurtowni części zamiennych,
 4. Depozytu opon.

 

Dzięki możliwości definiowania upustów udzielanych przez pracowników system pozwala na konfigurację poziomów kompetencji dla poszczególnych grup pracowników. Mechanizm Cesji wewnętrznych uwzględniający marże dla transakcji wewnętrznych pozwala ustandaryzowanie rozliczeń między działowych.

 

Podstawowe funkcje i pod moduły magazynu to:

 

Zamówiennictwo
 1. Obsługa zamówień od odbiorców z podziałem na normalne i pilne,
 2. Obsługa zamówień do dostawców łącznie ze specjalistyczną obsługą interfejsów zamówiennictwa dla poszczególnych importerów krajowych oraz hurtowni z podziałem na typ zamówienia,
 3. Możliwość generacji zamówień uzupełniających zapas na podstawie stanów optymalnych, rotacji i ręczna,
Magazyn
 1. Obsługa wielu magazynów,
 2. Elektroniczna rejestracja dostaw na magazyn w oparciu o: dokumenty zewnętrzne (faktury zakupowe, dokumenty wydań zewnętrznych dostawców), wewnętrzne dokumenty magazynowe, ręczne wprowadzanie towaru na magazyn,
 3. Elektroniczna rejestracja faktur zakupowych z Inter Cars,
 4. Rejestracja wydań dokumentów kosztowych z magazynu w podziale na komórki organizacyjne dealera (serwis, sklep, inny magazyn, wydania na zewnątrz) z podziałem na klasyfikatory kosztowe,
 5. Pełna integracja ruchów magazynowych z czytnikami kodów kreskowych z wykorzystaniem kodów producentów oraz możliwością drukowania własnych etykiet,
 6. Wielopoziomowe zarządzanie lokalizacjami towarów niezależne dla każdego magazynu,
 7. Integracja z systemami olejowymi,
 8. Przeglądanie towarów przyjętych w różnych przekrojach - zgrupowane na dostawy, zgrupowane na dostawcę, szczegółowy stan magazynowy,
 9. Prowadzenie stanów optymalnych,
 Sprzedaż
 1. Emisja dokumentów sprzedaży (Faktur lub Paragonów) z możliwością wprowadzenia kilku form płatności dla jednego dokumentu,
 2. Utrzymywanie wielopoziomowych cenników z możliwością definiowania okresowych promocji,
 3. Obsługa siatek rabatowych dla definiowalnych grup klientów,
 4. Obsługa kart rabatowych na części zamienne,
 5. Obsługa przecen towarów magazynowych,
 6. Obsługa poziomów uprawnień w zakresie nadawania indywidualnych rabatów dla klientów,
 Inwentaryzacja
 1. Inwentaryzacja masowa - inwentaryzacja w okresie rocznym niezbędna dla bilansu wszystkich pozycji magazynowych,
 2. Inwentaryzacja ciągła - inwentaryzacja dzienna sprawdzanie dla losowo wybranych indeksów,
 3. Inwentaryzacja rotacyjna - sprawdzanie drogich detali,
 4. Wycena braku i niedoboru inwentaryzacji,
 Analityka
 1. Historia dostaw i wydań danego towaru od danego dostawcy - obroty,
 2. Analiza zapasów magazynowych zarówno wg rotacji części jak i stanów optymalnych,
 3. Struktura wiekowa zapasów,
 4. Rejestracja sprzedaży utraconej,
 5. Wieloprzekrojowe wydruki i zestawienia.