Moduł służy do kompleksowej obsługi obrotu samochodów nowych i dealerskich. Realizuje on cały proces obsługi klienta w salonie samochodów począwszy od pierwszych wizyt klienta, rejestrację jazd próbnych, przygotowywanie ofert, przez wystawienie dokumentów sprzedaży aż po realizację wydania pojazdu klientowi. Wszystkie funkcje modułu Samochodów nowych są integralnie spięte z funkcjami CRM oraz analityki co pozwala na podstawie zgromadzonych informacji opracowywanie strategii sprzedaży samochodów nowych dla okresów kolejnych. Dzięki bezpośredniemu powiązaniu z modułem Serwisu system realizuje w pełni cały proces doposażenia samochodów co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu rentowności transakcji sprzedaży pojazdu. Funkcja Menadżera Wydruków umożliwia na dostosowanie treści wydruków zamówień oraz umów do indywidualnych potrzeb i wymogów dealera. Wszystkie dokumenty mogą być emitowane z systemu w formie papierowej lub elektronicznej.

 

Dla samochodów dealerskich system umożliwia rejestrację dokumentów dodatkowych pozwalających na zmianę przeznaczenia, korektę wartości magazynowej oraz korektę kosztu sprzedaży.

 

Moduł systemu DMS - samochody nowe i dealerskie - stan samochodów

 

Moduł samochodów nowych obsługuje magazyny:

 1. Samochodów nowych (bez doposażenia),
 2. Samochodów doposażanych (samochody nowe doposażane przez własny serwis).

 

Podstawowe funkcje i pod-moduły salonu samochodów nowych to:

 

Obsługa przedsprzedażna
 1. Konfigurator samochodów oparty na kodach handlowych poszczególnych importerów,
 2. Budowanie ofert zawierających konfigurację samochodów, ubezpieczenia, sposoby finansowania,
 3. Kompleksowa obsługa zamówień samochodów wykorzystująca konfigurator i pozostałe produkty,
 4. Automatyczna rejestracja dostaw samochodów,
 5. Harmonogram i rejestracja jazd próbnych,
 6. Automatyczna rezerwacja wcześniej zamówionych pojazdów przez klientów,
 7. Funkcja rezerwacji czasowych,
 8. Ewidencja pojazdów poszukiwanych przez klientów
Realizacja sprzedaży
 1. Obsługa cenników samochodów,
 2. Obsługa tabel promocji,
 3. Kalkulacje samochodów dla klientów,
 4. Rejestracja przeglądu zerowego,
 5. Obsługa doposażenia samochodu,
 6. Obsługa sprzedaży samochodów (z uwzględnieniem w rozliczeniu samochodu używanego),
 7. Obsługa procesu rozpoczęcia gwarancji (rejestracja wydania samochodu, wydruk wkładek gwarancyjnych, rejestracja tablic),
Samochody dealerskie
 1. Obsługa specyficznej ewidencji magazynowej samochodów dealerskich,
 2. Przyjęcie bezpośrednie na magazyn samochodów dealerskich z automatyczną kalkulacją wartości magazynowej w zależności od rodzaju samochodu (np. w przypadku samochodu przyjmowanego jako środek trwały następuje doliczenie nieodliczonego VAT-u, doliczenie akcyzy, doliczenie wartości tablic rejestracyjnych, ubezpieczenia itp.)
 3. Rejestracja przekazań samochodów z magazynu handlowego na magazyn samochodów dealerskich,
 4. Dodatkowe dokumenty związane z gospodarką samochodami dealerskimi: zmiana przeznaczenia, zmiana wartości magazynowej, likwidacja środka trwałego i decyzja o sprzedaży
Analiza wyników
 1. Wieloprzekrojowe analizy, wydruki i zestawienia.