Moduł Stacji Kontroli Pojazdów służy do rejestracji i rozliczeń przeprowadzonych badań technicznych pojazdów. Umożliwia prowadzenie SKP w zakresie podstawowym i okręgowym. Badania mogą być rejestrowane tradycyjnie z wykorzystaniem klawiatury, bądź za pomocą czytnika kodów dowodów rejestracyjnych (AZTEC). Dokumenty emitowane z modułu są zgodne z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów i w przypadku zmian na bieżąco dostosowywane. W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Cyfryzacji moduł został zaktualizowany do wersji 2.0.

 

Moduł SKP – CEPiK 2.0 pracuje w trybie online – wymieniając dane z systemem centralnym CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów), przy wykorzystaniu technologii Webservice. Nowoczesny i przejrzysty interfejs z wbudowanym mechanizmem autoryzacji użytkownika oraz konfiguracja bezpiecznego – szyfrowanego połączenia z systemem – CEPiK 2.0 pozwalają w wygodny sposób przeprowadzać badania techniczne.

 

Moduł SKP dzięki integracji z modułem CRM system umożliwia wysyłanie powiadomień do klientów, który kończy się badanie techniczne w postaci wiadomości e-mail, SMS lub eksport do formatu XLS w celu wykonania adresowania kopert. W pełni spersonalizowany mechanizm Wirtualnego pracownika, pozwala na wysyłanie powiadomień w sposób automatyczny bez potrzeby dodatkowych ingerencji ze strony użytkownika. Wspólne kartoteki pojazdów i klientów z pozostałymi modułami w systemie (Salon, Serwis, Magazyn) pozwalają na wzajemną wymianę informacji pomiędzy działami firmy. Ma to wpływ na kompleksową obsługę, a tym samym na zwiększenie wskaźnika zadowolenia klienta.

 

Moduł SKP umożliwia gromadzenie i wykorzystanie danych technicznych obsługiwanych pojazdów poprzez moduł Katalog danych technicznych.

 

Moduł systemu DMS - Stacja Kontroli Pojazdów - Cepik 2.0.

 

Podstawowe funkcje i pod-moduły stacji kontroli pojazdów to:

 

Rejestracja badań
 1. Obsługa czytnika dowodów rejestracyjnych,
 2. Bezpośredni dostęp do danych pojazdów z centralnej bazy CEPiK,
 3. Możliwość zgłoszenia niezgodności danych pojazdu do systemu CEPiK,
 4. Możliwość pobrania opłaty za usługę przed wykonaniem badania technicznego,
 5. Rejestracja badań technicznych w systemie CEPiK 2.0, tabliczek zastępczych i innych badań,
 6. Wydruk zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 7. Wydruk zaświadczeń o nadaniu i wybiciu numeru, wykonaniu tabliczki zastępczej,
 8. Wydruk zaświadczeń o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu przystosowanego do zasilania gazem,
 9. Wydruk dokumentu identyfikacyjnego samochodu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
 10. Wydruk zaświadczeń o przystosowaniu pojazdu do holowania przyczepy,
 11. Wydruk zaświadczeń o dokonaniu odczytu numerów (nadwozia i silnika),
 12. Tworzenie raportów z danymi dotyczącymi wykonanych badań technicznych pojazdów,
 13. Emisja dokumentów sprzedaży, opłat ewidencyjnych, rejestracja pracowników wykonujących badania techniczne, cenników usług, organów wydających dowody rejestracyjne,
 14. Obsługa słowników: usterek, atestów, uwag, marek oraz modeli samochodów, rodzajów pojazdów,
 15. Przeglądanie historii pojazdów,
 16. Obsługa urzędowego cennika badań pojazdów,
 17. Automatyczna wysyłka badań technicznych do CEP (Centralna Ewidencja Pojazdów).
Analityka
 1. Wieloprzekrojowe analizy, wydruki, zestawienia i rejestry,
 2. Wysyłka do klientów powiadomień o zbliżającym się terminie badania technicznego poprzez e-mail lub wiadomość tekstową (SMS).

 

 

Przeprowadzenie badania technicznego w module DMS JBR SKP - Cepik 2.0.